Kontaktinformation
Berit Forsberg (S)


Tel mob: 073-805 06 01

E-post: berit.forsberg@sollentuna.se

Politiska uppdrag i Sollentuna kommun:
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Upphör 2014-12-31 Ersättare
Trafik- och fastighetsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare Kommunfullmäktige
Tillbaka
Sök person
 
Visa per parti
 

Ansvarig för registret: Malin Westman, kommunledningskontoret
E-post: malin.westman@sollentuna.se