Kontaktinformation
Henrik Thunes (M)


Tel arb: 08- 5792 1000

E-post: henrik.thunes@sollentuna.se

Politiska uppdrag i Sollentuna kommun:
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande



 Kommunfullmäktige
Tillbaka
Sök person
 
Visa per parti
 

Ansvarig för registret: Malin Westman, kommunledningskontoret
E-post: malin.westman@sollentuna.se