Kontaktinformation
Birgitta Schwinn (M)E-post: birgitta.schwinn@sollentuna.se

Politiska uppdrag i Sollentuna kommun:
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Valnämnden Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott Upphör 2014-12-31 Ersättare
Trafik- och fastighetsnämnden 1:e vice ordförande Kommunfullmäktige
Tillbaka
Sök person
 
Visa per parti
 

Ansvarig för registret: Malin Westman, kommunledningskontoret
E-post: malin.westman@sollentuna.se