Kontaktinformation
Birgitta Sturesson (M)


Tel mob: 070-915 04 98

E-post: birgitta.sturesson@sollentuna.se

Politiska uppdrag i Sollentuna kommun:
Kommunfullmäktige Ledamot
Vård- och omsorgsnämnden 1:e vice ordförande
Funktionshinderrådet i Sollentuna kommun Ordförande
Pensionärsrådet Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare Kommunfullmäktige
Tillbaka
Sök person
 
Visa per parti
 

Ansvarig för registret: Malin Westman, kommunledningskontoret
E-post: malin.westman@sollentuna.se