Kontaktinformation
Magnus Ramstrand (KD)

Bygatan 30 nb
191 46 Sollentuna

Tel arb: 08-579 214 95
Tel mob: 073-915 21 41

E-post: magnus.ramstrand@sollentuna.se

Politiska uppdrag i Sollentuna kommun:
Kommunstyrelsen Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott 3:e vice ordförande
Brottsförebyggande rådet Ordförande Kommunfullmäktige
Tillbaka
Sök person
 
Visa per parti
 

Ansvarig för registret: Malin Westman, kommunledningskontoret
E-post: malin.westman@sollentuna.se