Kontaktinformation
Peter Godlund (MP)


Tel arb: 08-579 216 76
Tel mob: 073-915 16 76

E-post: peter.godlund@sollentuna.se

Politiska uppdrag i Sollentuna kommun:
Stadsbyggnadsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Trafik- och fastighetsnämnden 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot Kommunfullmäktige
Tillbaka
Sök person
 
Visa per parti
 

Ansvarig för registret: Malin Westman, kommunledningskontoret
E-post: malin.westman@sollentuna.se