Sammanträden


Visa alla sammanträden

Sök i protokollenDokument från år

Samlingssida för information från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder och råd fram tom 2015-12-31. From 2016-01-01 finns denna information på sollentuna.se.(Socialnämnden redovisas forfarande här).

Här publiceras:
  • Kallelser med ärendelistor, d.v.s. listor med de frågor som behandlas vid ett möte.
  • Protokoll när de är justerade, d.v.s. när de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet gett sitt godkännande. Protokollen ska vara justerade senast två veckor efter sammanträdet. Vissa personuppgifter är raderade i protokollen p.g.a. bestämmelser i personuppgiftslagen och sekretesslagen.

Förklaring till ikoner:
=Ärendelista, =Protokoll


Det finns inga sammanträden registrerade för den aktuella perioden.

Sollentuna kommun | Postadress: 191 86 Sollentuna | Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1 | Telefon: 08-579 210 00 | Fax: 08-579 216 44
sollentuna.kommun@sollentuna.se