Sammanträden

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens miljöutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Trafik- och fastighetsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet

Visa alla sammanträden

Sök i protokollenDokument från år

Detta är en samlingssida för information från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder och råd.

Här publiceras:
  • Kallelser med ärendelistor, d.v.s. listor med de frågor som behandlas vid ett möte.
  • Protokoll när de är justerade, d.v.s. när de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet gett sitt godkännande. Protokollen ska vara justerade senast två veckor efter sammanträdet. Vissa personuppgifter är raderade i protokollen p.g.a. bestämmelser i personuppgiftslagen och sekretesslagen.

Förklaring till ikoner:
=Ärendelista, =Protokoll


Kommunstyrelsen
Tid och platsSammanträden ej öppna för allmänheten.
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Kommunsekreteraren: Birgitta Eriksson, tel. 08-579 210 53,  
Kommunstyrelsen
Läs mer om kommunstyrelsen
DatumFörk.Kommentar
2014-01-22ÄrendelistaProtokollKS
2014-02-19ÄrendelistaProtokollKS
2014-03-12ÄrendelistaProtokollKS
2014-04-02ÄrendelistaProtokollKS
2014-04-23ÄrendelistaProtokollKS
2014-06-04ÄrendelistaProtokollKS
2014-09-03ÄrendelistaKSFrom hösten 2014 publiceras ärendelistor och protokoll för kommunstyrelsen på adress: http://opengov.public360online.com/Meetings/sollentuna
2014-10-01KS
2014-10-20KS
2014-11-12KS
2014-11-26KS
2014-12-17KS

Sollentuna kommun | Postadress: 191 86 Sollentuna | Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1 | Telefon: 08-579 210 00 | Fax: 08-579 216 44
sollentuna.kommun@sollentuna.se