Sammanträden

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Trafik- och fastighetsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet

Visa alla sammanträden

Sök i protokollenDokument från år

Samlingssida för information från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder och råd fram tom 2015-12-31. From 2016-01-01 finns denna information på sollentuna.se.(Socialnämnden redovisas forfarande här).

Här publiceras:
  • Kallelser med ärendelistor, d.v.s. listor med de frågor som behandlas vid ett möte.
  • Protokoll när de är justerade, d.v.s. när de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet gett sitt godkännande. Protokollen ska vara justerade senast två veckor efter sammanträdet. Vissa personuppgifter är raderade i protokollen p.g.a. bestämmelser i personuppgiftslagen och sekretesslagen.

Förklaring till ikoner:
=Ärendelista, =Protokoll


Kommunstyrelsen
Tid och platsSammanträden ej öppna för allmänheten.
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Kommunsekreteraren: Birgitta Eriksson, tel. 08-579 210 53,  
Kommunstyrelsen
DatumFörk.Kommentar
2012-01-25ÄrendelistaProtokollKS
2012-02-22ÄrendelistaProtokollKS
2012-03-21ÄrendelistaProtokollKS
2012-04-25ÄrendelistaProtokollKS
2012-05-30ÄrendelistaProtokollKS
2012-06-11ÄrendelistaProtokollKSExtra sammanträde
2012-09-05ÄrendelistaProtokollKS
2012-10-03ÄrendelistaProtokollKS
2012-10-31ÄrendelistaProtokollKS
2012-11-28ÄrendelistaProtokollKS

Sollentuna kommun | Postadress: 191 86 Sollentuna | Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1 | Telefon: 08-579 210 00 | Fax: 08-579 216 44
sollentuna.kommun@sollentuna.se