Sammanträden

Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens miljöutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Trafik- och fastighetsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet

Visa alla sammanträden

Sök i protokollenDokument från år

Detta är en samlingssida för information från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder och råd.

Här publiceras:
  • Kallelser med ärendelistor, d.v.s. listor med de frågor som behandlas vid ett möte.
  • Protokoll när de är justerade, d.v.s. när de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet gett sitt godkännande. Protokollen ska vara justerade senast två veckor efter sammanträdet. Vissa personuppgifter är raderade i protokollen p.g.a. bestämmelser i personuppgiftslagen och sekretesslagen.

Förklaring till ikoner:
=Ärendelista, =Protokoll


Kultur- och fritidsnämnden
Tid och platsSammanträden börjar kl 18.30 på plan 12 i Turebergshuset.
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Nämndsekreterare: Emelie Joachimsson, tel. 08-579 215 92,
Kultur- och fritidsnämnden.
Läs mer om kultur- och fritidsnämnden
DatumFörk.Kommentar
2015-01-15ÄrendelistaProtokollKFNKonstituerande
2015-02-12ÄrendelistaProtokollKFN
2015-03-12ÄrendelistaProtokollKFN
2015-04-23ÄrendelistaProtokollKFN
2015-05-12ÄrendelistaProtokollKFN
2015-06-10ÄrendelistaProtokollKFN
2015-09-24ÄrendelistaProtokollKFN
2015-10-14ÄrendelistaProtokollKFN
2015-11-12ÄrendelistaProtokollKFN
2015-12-01KFN

Sollentuna kommun | Postadress: 191 86 Sollentuna | Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1 | Telefon: 08-579 210 00 | Fax: 08-579 216 44
sollentuna.kommun@sollentuna.se