Sammanträden

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Trafik- och fastighetsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet

Visa alla sammanträden

Sök i protokollenDokument från år

Samlingssida för information från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder och råd fram tom 2015-12-31. From 2016-01-01 finns denna information på sollentuna.se.(Socialnämnden redovisas forfarande här).

Här publiceras:
  • Kallelser med ärendelistor, d.v.s. listor med de frågor som behandlas vid ett möte.
  • Protokoll när de är justerade, d.v.s. när de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet gett sitt godkännande. Protokollen ska vara justerade senast två veckor efter sammanträdet. Vissa personuppgifter är raderade i protokollen p.g.a. bestämmelser i personuppgiftslagen och sekretesslagen.

Förklaring till ikoner:
=Ärendelista, =Protokoll


Kommunfullmäktige
Tid och platsSammanträden börjar kl 18.00 i Sollentunasalen, om inte annat anges.
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Kommunsekreteraren: Birgitta Eriksson, tel. 08-579 210 53,
Kommunstyrelsen
Läs mer om kommunfullmäktige
DatumFörk.Kommentar
2012-01-18ÄrendelistaProtokollKFExtra sammanträde
2012-02-08KFInställt
2012-03-07ÄrendelistaProtokollKF
2012-04-04ÄrendelistaProtokollKFÅrsredovisning. Sammanträdet börjar kl 15.00
2012-05-09ÄrendelistaProtokollKF
2012-06-13ÄrendelistaProtokollKF
2012-06-18ÄrendelistaProtokollKFSkattesats, budget. 19 juni reservdag
2012-09-19ÄrendelistaProtokollKF
2012-10-17ÄrendelistaProtokollKFDelårsbokslut
2012-11-14ÄrendelistaProtokollKF
2012-12-12ÄrendelistaProtokollKF
Kommunstyrelsen
Tid och platsSammanträden ej öppna för allmänheten.
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Kommunsekreteraren: Birgitta Eriksson, tel. 08-579 210 53,  
Kommunstyrelsen
DatumFörk.Kommentar
2012-01-25ÄrendelistaProtokollKS
2012-02-22ÄrendelistaProtokollKS
2012-03-21ÄrendelistaProtokollKS
2012-04-25ÄrendelistaProtokollKS
2012-05-30ÄrendelistaProtokollKS
2012-06-11ÄrendelistaProtokollKSExtra sammanträde
2012-09-05ÄrendelistaProtokollKS
2012-10-03ÄrendelistaProtokollKS
2012-10-31ÄrendelistaProtokollKS
2012-11-28ÄrendelistaProtokollKS
Barn- och ungdomsnämnden
Tid och platsSammanträden börjar kl 18.30 på plan 13 i Turebergshuset med allmänhetens frågestund.
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Nämndsekreterare: Katarina Jupén Morell, tel. 08-579 222 19
Barn- och ungdomsnämnden.
DatumFörk.Kommentar
2012-02-07ÄrendelistaProtokollBUNSollentunasalen
2012-03-20ÄrendelistaProtokollBUNSollentunasalen
2012-04-24ÄrendelistaProtokollBUNTurebergsrummet
2012-05-29ÄrendelistaProtokollBUNTurebergsrummet
2012-08-28ÄrendelistaProtokollBUNSollentunasalen
2012-09-25ÄrendelistaProtokollBUNSollentunasalen
2012-10-23ÄrendelistaProtokollBUNSollentunasalen
2012-11-20ÄrendelistaProtokollBUNTurebergsrummet
2012-12-11ÄrendelistaProtokollBUNTurebergsrummet
Vård- och omsorgsnämnden
Tid och platsSammanträden börjar kl. 18.00 på plan 13 i Turebergshuset. Dörren bevakas fram till kl. 18 men är därefter låst.
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Nämndsekreterare: Alexandra Algodin, tel. 08-579 216 46
Vård- och omsorgsnämnden.
DatumFörk.Kommentar
2012-02-07ÄrendelistaProtokollVONKonstituerande sammanträde, kl. 08.00
2012-02-21ÄrendelistaProtokollVONkl. 19.00
2012-02-21ÄrendelistaProtokollVONProduktionsuppdraget kl. 17.30
2012-03-20ÄrendelistaProtokollVON
2012-04-17ÄrendelistaProtokollVON
2012-05-03ÄrendelistaProtokollVONExtra sammanträde
2012-05-08ÄrendelistaProtokollVONProduktionsuppdraget
2012-05-15ÄrendelistaProtokollVON
2012-06-05ÄrendelistaProtokollVON
2012-06-05ÄrendelistaProtokollVONExtra sammanträde Produktionsuppdraget
2012-08-28ÄrendelistaProtokollVON
2012-09-18ÄrendelistaProtokollVONProduktionsuppdraget
2012-09-25ÄrendelistaProtokollVON
2012-10-23ÄrendelistaProtokollVON
2012-11-20ÄrendelistaProtokollVON
2012-12-04ÄrendelistaProtokollVONProduktionsuppdraget
2012-12-18ÄrendelistaProtokollVON
Kultur- och fritidsnämnden
Tid och platsSammanträden börjar kl 18.30 på plan 12 i Turebergshuset.
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Nämndsekreterare: Emelie Joachimsson, tel. 08-579 215 92,
Kultur- och fritidsnämnden.
DatumFörk.Kommentar
2012-01-12ÄrendelistaProtokollKFNKonstituerande
2012-01-26ÄrendelistaProtokollKFN
2012-02-23ÄrendelistaProtokollKFNÅrsredovisning
2012-03-22ÄrendelistaProtokollKFN
2012-04-26ÄrendelistaProtokollKFNBudget
2012-05-31ÄrendelistaProtokollKFN
2012-09-06ÄrendelistaProtokollKFN
2012-09-27ÄrendelistaProtokollKFNResultatprognos
2012-10-25ÄrendelistaProtokollKFN
2012-11-15ÄrendelistaProtokollKFN
2012-12-04ÄrendelistaProtokollKFN
Socialnämnden
Tid och platsSammanträden ej öppna för allmänheten.
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Socialnämnden.
DatumFörk.Kommentar
2012-01-10ÄrendelistaProtokollSNKonstituerande
2012-01-24ÄrendelistaProtokollSNInternkontroll
2012-02-14ÄrendelistaProtokollSNÅrsredovisning
2012-03-27ÄrendelistaProtokollSN
2012-04-24ÄrendelistaProtokollSN
2012-05-02ÄrendelistaProtokollSN
2012-05-22SNFöreningsbidrag
2012-06-12SNResultatprognos 1
2012-08-28SN
2012-09-24ÄrendelistaProtokollSNResultatprognos 2
2012-10-09ÄrendelistaProtokollSN
2012-10-23ÄrendelistaProtokollSN
2012-11-27ÄrendelistaProtokollSN
2012-12-18ÄrendelistaProtokollSN
Miljö- och byggnadsnämnden
Tid och platsKl.18.00 plan 13,Turebergshuset, Sollentuna
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Första delen av sammanträdet är öppet för allmänheten, gäller fr.o.m. 27 februari
Läs mer om miljö- och byggnadsnämnden
DatumFörk.Kommentar
2012-01-12ÄrendelistaProtokollMBNKonstituerande sammanträde
2012-01-31ÄrendelistaProtokollMBN
2012-03-15ÄrendelistaProtokollMBN
2012-04-26ÄrendelistaProtokollMBN
2012-05-03ÄrendelistaProtokollMBNBudget
2012-05-31ÄrendelistaProtokollMBN
2012-06-14ÄrendelistaProtokollMBN
2012-09-13ÄrendelistaProtokollMBN
2012-10-04ÄrendelistaProtokollMBN
2012-10-25ÄrendelistaProtokollMBN
2012-11-15ÄrendelistaProtokollMBN
2012-12-17ÄrendelistaProtokollMBN
Handikapprådet
Tid och platsSammanträden ej öppna för allmänheten.
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Sekreterare: Alexandra Algodin, tel 08-579 216 46
von@sollentuna.se.
DatumFörk.Kommentar
2012-02-02ÄrendelistaProtokollKHR
2012-03-14ÄrendelistaProtokollKHR
2012-05-08ÄrendelistaProtokollKHR
2012-09-11ÄrendelistaProtokollKHR
2012-10-11ÄrendelistaKHR
2012-11-12ÄrendelistaProtokollKHR
Kommunala pensionärsrådet
Tid och platsSammanträden ej öppna för allmänheten.
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Sekreterare: Margareta Hellblom Larsson, tel 08-579 210 44
von@sollentuna.se.
DatumFörk.Kommentar
2012-02-08ProtokollKPR
2012-03-30ProtokollKPR
2012-05-03ProtokollKPRExtra sammanträde
2012-05-30ProtokollKPR
2012-09-06ProtokollKPR
2012-11-15ProtokollKPR
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Tid och platsNämndens sammanträden hålls i Turebergshuset om inget annat anges
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Nämndsekreterare: Linda Turula 08-579 216 53 epost: uan@sollentuna.se
DatumFörk.Kommentar
2012-02-09ÄrendelistaProtokollUANRudbecks gymnasium
2012-03-22ÄrendelistaProtokollUANSollentunasalen
2012-04-26ÄrendelistaProtokollUANSollentunasalen
2012-05-31ÄrendelistaProtokollUANTurebergsrummet
2012-08-30ÄrendelistaProtokollUANTurebergsrummet
2012-09-27ÄrendelistaProtokollUANSollentunasalen
2012-10-25ÄrendelistaProtokollUANSollentunasalen
2012-11-22UANSollentunasalen
2012-12-13ÄrendelistaProtokollUANSollentunasalen
Trafik- och fastighetsnämnden
Tid och platsTurebergsrummet, plan 13 i kommunhuset
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

DatumFörk.Kommentar
2012-01-19ÄrendelistaProtokollTFNKonstituerande
2012-02-09ÄrendelistaProtokollTFNÅrsredovisning
2012-03-22ÄrendelistaProtokollTFN
2012-04-26ÄrendelistaProtokollTFNBudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015
2012-05-24ÄrendelistaProtokollTFN
2012-06-14ÄrendelistaProtokollTFN
2012-09-27ÄrendelistaProtokollTFNResultatprognos och delårsrapport 2012
2012-10-25ÄrendelistaProtokollTFN
2012-11-22ÄrendelistaProtokollTFN
2012-12-13ÄrendelistaProtokollTFN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och platsRotebrorummet kl.9.30, ej öppet för allmänheten
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

DatumFörk.Kommentar
2012-05-09ÄrendelistaProtokollKSAUBudget, skattesats
2012-05-23ÄrendelistaProtokollKSAU
2012-05-30ÄrendelistaProtokollKSAUDiskussion
2012-06-19ÄrendelistaProtokollKSAU
2012-08-29ÄrendelistaProtokollKSAU
2012-09-12ÄrendelistaProtokollKSAUDiskussion
2012-09-26ÄrendelistaProtokollKSAUDelårsbokslut med resultatprognos
2012-10-10ÄrendelistaProtokollKSAUDiskussion
2012-10-24ÄrendelistaProtokollKSAU
2012-11-07ÄrendelistaProtokollKSAUDiskussion
2012-11-21ÄrendelistaProtokollKSAU
2012-12-05ÄrendelistaProtokollKSAUDiskussion
2012-12-17ÄrendelistaProtokollKSAU
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott
Tid och platsTurebergsrummet kl. 14.00, ej öppet för allmänheten
InformationUnderliggande handlingar finns i förekommande fall som bilagor till ärendelistorna.

Utskottssekreterare Ida Andersson, tel 08-579 216 98
DatumFörk.Kommentar
2012-05-02ÄrendelistaProtokollPEUAvvikande tid, diskussion
2012-05-15ÄrendelistaProtokollPEU
2012-05-29ÄrendelistaProtokollPEUDiskussion
2012-06-12ÄrendelistaProtokollPEUDiskussion
2012-08-28ÄrendelistaProtokollPEU
2012-09-11ÄrendelistaProtokollPEUDiskussion
2012-09-25ÄrendelistaProtokollPEU
2012-10-09ÄrendelistaProtokollPEUDiskussion
2012-10-23ÄrendelistaProtokollPEU
2012-11-06ÄrendelistaProtokollPEUDiskussion
2012-11-20ÄrendelistaProtokollPEU
2012-12-04ÄrendelistaProtokollPEUDiskussion
2012-12-18ÄrendelistaProtokollPEUExtra sammanträde

Sollentuna kommun | Postadress: 191 86 Sollentuna | Besöksadress: Turebergshuset, Turebergs torg 1 | Telefon: 08-579 210 00 | Fax: 08-579 216 44
sollentuna.kommun@sollentuna.se